Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 22-09-2020
Đặc biệt 737985 Đầu Đuôi
0 4, 0, 0, 7
Giải nhất 73140 1 6, 7
Giải nhì 63304 2 3, 6, 2, 7
Giải ba 08823 40042 3
Giải tư 56916 40817 84394 4 0, 2
78300 41900 78153 97474 5 3, 6
Giải năm 8356 6
Giải sáu 1926 8307 3922 7 4
Giải bảy 227 8 5, 9
Giải tám 89 9 4

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 15-09-2020
Đặc biệt 342825 Đầu Đuôi
0 1, 1
Giải nhất 95988 1 3
Giải nhì 95413 2 5, 2, 1
Giải ba 59075 94222 3 4, 0
Giải tư 80457 89234 40070 4 8, 8
40048 69821 39954 63701 5 7, 4, 9
Giải năm 0301 6
Giải sáu 9659 2496 1030 7 5, 0
Giải bảy 195 8 8
Giải tám 48 9 6, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 08-09-2020
Đặc biệt 343786 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 76072 1 6
Giải nhì 97329 2 9, 2, 0
Giải ba 00999 57216 3 3
Giải tư 99991 80776 13122 4 6
03077 19996 64046 95120 5
Giải năm 8268 6 8
Giải sáu 7133 9883 5991 7 2, 6, 7
Giải bảy 495 8 6, 3
Giải tám 94 9 9, 1, 6, 1, 5, 4

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 01-09-2020
Đặc biệt 398056 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 61444 1
Giải nhì 68497 2 4
Giải ba 25634 91588 3 4, 2, 4
Giải tư 65032 00582 39382 4 4, 7, 0
27876 25247 90080 12034 5 6, 9
Giải năm 0976 6
Giải sáu 5224 9685 0759 7 6, 6
Giải bảy 982 8 8, 2, 2, 0, 5, 2
Giải tám 40 9 7

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 25-08-2020
Đặc biệt 639850 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 42424 1 9, 8
Giải nhì 48686 2 4
Giải ba 59135 68119 3 5, 6
Giải tư 44654 88073 93918 4
78251 22355 21378 74497 5 0, 4, 1, 5, 2, 1
Giải năm 5764 6 4
Giải sáu 5836 5052 0005 7 3, 8, 2
Giải bảy 172 8 6
Giải tám 51 9 7

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 18-08-2020
Đặc biệt 699289 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 00662 1 3, 8, 9, 0, 2
Giải nhì 67479 2 8
Giải ba 77630 66528 3 0, 6, 2
Giải tư 41536 60285 01113 4
92965 95932 68718 02719 5 2
Giải năm 3010 6 2, 5
Giải sáu 3408 7989 3152 7 9, 1
Giải bảy 571 8 9, 5, 9
Giải tám 12 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 11-08-2020
Đặc biệt 527204 Đầu Đuôi
0 4, 6, 6
Giải nhất 79516 1 6, 0, 3, 1
Giải nhì 46442 2 7, 6
Giải ba 38706 93774 3 7
Giải tư 10210 43027 37174 4 2, 6
36571 34261 88937 93054 5 4
Giải năm 7346 6 1
Giải sáu 6206 5592 6226 7 4, 4, 1
Giải bảy 213 8
Giải tám 11 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 04-08-2020
Đặc biệt 017584 Đầu Đuôi
0 2, 6, 3
Giải nhất 02715 1 5, 7
Giải nhì 18429 2 9, 5, 2, 7
Giải ba 22802 71832 3 2, 8, 5
Giải tư 54269 35117 90538 4
88878 17225 49863 08106 5
Giải năm 3569 6 9, 3, 9
Giải sáu 2003 7792 4335 7 8
Giải bảy 222 8 4
Giải tám 27 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 28-07-2020
Đặc biệt 051601 Đầu Đuôi
0 1, 9, 1, 9
Giải nhất 22609 1 7
Giải nhì 73166 2 0, 3
Giải ba 59758 81783 3
Giải tư 43120 83501 17950 4
71062 36350 47778 82623 5 8, 0, 0, 9
Giải năm 3809 6 6, 2
Giải sáu 9575 7877 4517 7 8, 5, 7
Giải bảy 659 8 3, 4
Giải tám 84 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 21-07-2020
Đặc biệt 251517 Đầu Đuôi
0 2, 1, 6, 4
Giải nhất 94002 1 7, 2, 8
Giải nhì 96748 2 5
Giải ba 40225 07901 3
Giải tư 45593 66751 97049 4 8, 9
41112 61474 62370 94380 5 1
Giải năm 8206 6
Giải sáu 8972 7818 8004 7 4, 0, 2
Giải bảy 283 8 0, 3, 6
Giải tám 86 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 14-07-2020
Đặc biệt 720029 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 54246 1 9, 6
Giải nhì 18319 2 9, 9
Giải ba 08729 22983 3 0, 6, 4
Giải tư 72730 96136 94255 4 6, 3
57791 81382 26066 48316 5 5
Giải năm 5743 6 6, 2, 7
Giải sáu 2962 1834 6993 7
Giải bảy 800 8 3, 2
Giải tám 67 9 1, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 07-07-2020
Đặc biệt 241636 Đầu Đuôi
0 2, 4, 5
Giải nhất 55636 1 3
Giải nhì 31293 2
Giải ba 87102 37349 3 6, 6, 6
Giải tư 82204 81363 66266 4 9
96558 74965 15064 24413 5 8, 7
Giải năm 2385 6 3, 6, 5, 4, 1
Giải sáu 0536 5375 7257 7 5
Giải bảy 205 8 5
Giải tám 61 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 369253 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57336 1 9, 4, 4
Giải nhì 65789 2 0, 6
Giải ba 89633 81638 3 6, 3, 8, 1
Giải tư 38092 32381 10320 4 3
25278 49819 51414 20462 5 3, 8
Giải năm 6914 6 2
Giải sáu 8231 6758 6143 7 8
Giải bảy 988 8 9, 1, 8
Giải tám 26 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 524034 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 35885 1 7
Giải nhì 43656 2 2
Giải ba 53144 69087 3 4, 3, 4, 6
Giải tư 93508 67233 49770 4 4, 7
81185 31622 95717 49534 5 6, 0
Giải năm 1347 6
Giải sáu 8380 5636 6301 7 0
Giải bảy 098 8 5, 7, 5, 0
Giải tám 50 9 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt 708556 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 31589 1 5
Giải nhì 99352 2 5, 5, 5, 8
Giải ba 48305 13450 3 9
Giải tư 11575 76239 08454 4 1
27125 42325 57395 15025 5 6, 2, 0, 4
Giải năm 2798 6
Giải sáu 6781 9641 3895 7 5
Giải bảy 428 8 9, 1
Giải tám 15 9 5, 8, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt 559610 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 83374 1 0, 6, 9
Giải nhì 72730 2 6, 3, 7
Giải ba 10116 48347 3 0, 9, 1, 4
Giải tư 74761 42219 03426 4 7
24139 55623 58681 84031 5 3
Giải năm 6727 6 1, 8
Giải sáu 0798 1068 8604 7 4
Giải bảy 653 8 1
Giải tám 34 9 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 02-06-2020
Đặc biệt 343462 Đầu Đuôi
0 4, 0
Giải nhất 51663 1
Giải nhì 12866 2 6
Giải ba 90781 10241 3 7, 5
Giải tư 17984 97784 00082 4 1
00776 07786 68126 75904 5 9
Giải năm 6659 6 2, 3, 6, 3
Giải sáu 6363 7537 7599 7 6
Giải bảy 935 8 1, 4, 4, 2, 6
Giải tám 00 9 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 26-05-2020
Đặc biệt 501434 Đầu Đuôi
0 2, 3, 7
Giải nhất 21033 1 6, 3, 0
Giải nhì 14151 2 9, 3
Giải ba 72860 86302 3 4, 3, 9
Giải tư 43366 53372 82116 4 2
79903 84542 96313 96429 5 1
Giải năm 8007 6 0, 6, 4
Giải sáu 6264 2673 0910 7 2, 3
Giải bảy 423 8
Giải tám 39 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 19-05-2020
Đặc biệt 676134 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 39410 1 0, 2, 4, 4, 5
Giải nhì 53912 2 0, 7
Giải ba 68484 64414 3 4, 4
Giải tư 90420 47257 56192 4
80406 72727 74734 04714 5 7, 6
Giải năm 4356 6 0
Giải sáu 7100 7115 4286 7
Giải bảy 595 8 4, 6
Giải tám 60 9 2, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 12-05-2020
Đặc biệt 894499 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 12212 1 2
Giải nhì 28901 2 6, 3
Giải ba 78265 72771 3 4, 6
Giải tư 65192 84746 11242 4 6, 2, 6
29168 39634 50863 50546 5
Giải năm 3226 6 5, 8, 3, 2
Giải sáu 0236 0505 1262 7 1
Giải bảy 402 8
Giải tám 23 9 9, 2