Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 30-06-2020
Đặc biệt 369253 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57336 1 9, 4, 4
Giải nhì 65789 2 0, 6
Giải ba 89633 81638 3 6, 3, 8, 1
Giải tư 38092 32381 10320 4 3
25278 49819 51414 20462 5 3, 8
Giải năm 6914 6 2
Giải sáu 8231 6758 6143 7 8
Giải bảy 988 8 9, 1, 8
Giải tám 26 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 23-06-2020
Đặc biệt 524034 Đầu Đuôi
0 8, 1
Giải nhất 35885 1 7
Giải nhì 43656 2 2
Giải ba 53144 69087 3 4, 3, 4, 6
Giải tư 93508 67233 49770 4 4, 7
81185 31622 95717 49534 5 6, 0
Giải năm 1347 6
Giải sáu 8380 5636 6301 7 0
Giải bảy 098 8 5, 7, 5, 0
Giải tám 50 9 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt 708556 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 31589 1 5
Giải nhì 99352 2 5, 5, 5, 8
Giải ba 48305 13450 3 9
Giải tư 11575 76239 08454 4 1
27125 42325 57395 15025 5 6, 2, 0, 4
Giải năm 2798 6
Giải sáu 6781 9641 3895 7 5
Giải bảy 428 8 9, 1
Giải tám 15 9 5, 8, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt 559610 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 83374 1 0, 6, 9
Giải nhì 72730 2 6, 3, 7
Giải ba 10116 48347 3 0, 9, 1, 4
Giải tư 74761 42219 03426 4 7
24139 55623 58681 84031 5 3
Giải năm 6727 6 1, 8
Giải sáu 0798 1068 8604 7 4
Giải bảy 653 8 1
Giải tám 34 9 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 02-06-2020
Đặc biệt 343462 Đầu Đuôi
0 4, 0
Giải nhất 51663 1
Giải nhì 12866 2 6
Giải ba 90781 10241 3 7, 5
Giải tư 17984 97784 00082 4 1
00776 07786 68126 75904 5 9
Giải năm 6659 6 2, 3, 6, 3
Giải sáu 6363 7537 7599 7 6
Giải bảy 935 8 1, 4, 4, 2, 6
Giải tám 00 9 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 26-05-2020
Đặc biệt 501434 Đầu Đuôi
0 2, 3, 7
Giải nhất 21033 1 6, 3, 0
Giải nhì 14151 2 9, 3
Giải ba 72860 86302 3 4, 3, 9
Giải tư 43366 53372 82116 4 2
79903 84542 96313 96429 5 1
Giải năm 8007 6 0, 6, 4
Giải sáu 6264 2673 0910 7 2, 3
Giải bảy 423 8
Giải tám 39 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 19-05-2020
Đặc biệt 676134 Đầu Đuôi
0 6, 0
Giải nhất 39410 1 0, 2, 4, 4, 5
Giải nhì 53912 2 0, 7
Giải ba 68484 64414 3 4, 4
Giải tư 90420 47257 56192 4
80406 72727 74734 04714 5 7, 6
Giải năm 4356 6 0
Giải sáu 7100 7115 4286 7
Giải bảy 595 8 4, 6
Giải tám 60 9 2, 5

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 12-05-2020
Đặc biệt 894499 Đầu Đuôi
0 1, 5, 2
Giải nhất 12212 1 2
Giải nhì 28901 2 6, 3
Giải ba 78265 72771 3 4, 6
Giải tư 65192 84746 11242 4 6, 2, 6
29168 39634 50863 50546 5
Giải năm 3226 6 5, 8, 3, 2
Giải sáu 0236 0505 1262 7 1
Giải bảy 402 8
Giải tám 23 9 9, 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 05-05-2020
Đặc biệt 864898 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 36740 1 7
Giải nhì 07217 2 3, 9, 1
Giải ba 28634 71032 3 4, 2, 5, 7, 6
Giải tư 78635 65561 41237 4 0
13723 01405 23282 61180 5
Giải năm 0936 6 1
Giải sáu 8804 1084 4529 7
Giải bảy 321 8 2, 0, 4, 6
Giải tám 86 9 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 31-03-2020
Đặc biệt 351163 Đầu Đuôi
0 7, 8, 7, 8
Giải nhất 92536 1 8
Giải nhì 31899 2
Giải ba 91232 20118 3 6, 2, 6, 1, 5
Giải tư 05871 59707 12293 4 0
73984 07483 78308 73836 5
Giải năm 6081 6 3
Giải sáu 2031 1407 0135 7 1
Giải bảy 440 8 4, 3, 1
Giải tám 08 9 9, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 24-03-2020
Đặc biệt 614071 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82315 1 5, 8, 5
Giải nhì 59786 2
Giải ba 70374 51618 3 2
Giải tư 39881 59893 85515 4 4
62132 37655 97161 95644 5 5
Giải năm 8697 6 1, 9
Giải sáu 0973 0794 5380 7 1, 4, 3, 3
Giải bảy 169 8 6, 1, 0
Giải tám 73 9 3, 7, 4

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt 339256 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 57210 1 0, 2
Giải nhì 86795 2 8
Giải ba 36973 96959 3 2
Giải tư 40663 36172 77270 4
76059 88397 83428 01955 5 6, 9, 9, 5, 5, 1
Giải năm 6855 6 3, 1
Giải sáu 2651 7612 1761 7 3, 2, 0
Giải bảy 699 8
Giải tám 32 9 5, 7, 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 10-03-2020
Đặc biệt 738654 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 97862 1 2, 6, 7
Giải nhì 60356 2 1
Giải ba 68552 01781 3 7, 8
Giải tư 93607 11751 24067 4 9
62774 43355 65737 31149 5 4, 6, 2, 1, 5, 7
Giải năm 0757 6 2, 7
Giải sáu 3112 8338 4921 7 4
Giải bảy 616 8 1
Giải tám 17 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 03-03-2020
Đặc biệt 931881 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 60915 1 5, 4, 7
Giải nhì 54997 2 6, 7
Giải ba 94305 20039 3 9, 0, 4
Giải tư 97714 16230 97351 4 6
78874 13626 63851 65317 5 1, 1
Giải năm 4780 6 1
Giải sáu 4334 5027 1893 7 4
Giải bảy 246 8 1, 0
Giải tám 61 9 7, 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 25-02-2020
Đặc biệt 514370 Đầu Đuôi
0 6, 0, 6, 1
Giải nhất 89630 1 1, 8, 0
Giải nhì 78006 2 2, 9
Giải ba 14822 80100 3 0, 1
Giải tư 99011 64829 45518 4
32098 97571 04590 24810 5 3
Giải năm 5061 6 1
Giải sáu 2153 0006 7131 7 0, 1
Giải bảy 101 8
Giải tám 90 9 8, 0, 0

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt 737854 Đầu Đuôi
0 6, 5, 4
Giải nhất 48838 1 8
Giải nhì 02474 2 7, 4
Giải ba 12057 65332 3 8, 2, 6, 6, 8, 7
Giải tư 33106 74636 43205 4
45427 47736 07904 58593 5 4, 7
Giải năm 4971 6
Giải sáu 5324 6787 5918 7 4, 1
Giải bảy 938 8 7
Giải tám 37 9 3

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 11-02-2020
Đặc biệt 266431 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 58753 1 1
Giải nhì 45971 2 0
Giải ba 50160 10389 3 1, 2, 2, 4
Giải tư 50811 17545 18532 4 5, 5
85432 80460 17099 34520 5 3
Giải năm 4762 6 0, 0, 2, 8
Giải sáu 4568 7370 1986 7 1, 0
Giải bảy 734 8 9, 6
Giải tám 45 9 9

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 04-02-2020
Đặc biệt 437318 Đầu Đuôi
0 5, 1, 9
Giải nhất 07565 1 8, 9
Giải nhì 27440 2 4
Giải ba 56334 85866 3 4, 1
Giải tư 24677 28153 36554 4 0
70054 05305 68692 83572 5 3, 4, 4
Giải năm 7801 6 5, 6, 1
Giải sáu 1809 6019 8024 7 7, 2
Giải bảy 631 8
Giải tám 61 9 2

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 28-01-2020
Đặc biệt 223900 Đầu Đuôi
0 0, 2
Giải nhất 62485 1 4, 6, 1
Giải nhì 99184 2
Giải ba 23989 86891 3 7
Giải tư 92274 96449 66798 4 9, 5
58687 34002 24514 28685 5
Giải năm 1975 6
Giải sáu 1916 4437 4111 7 4, 5
Giải bảy 582 8 5, 4, 9, 7, 5, 2
Giải tám 45 9 1, 8

Xổ số Vũng Tàu

Thứ ba ngày 14-01-2020
Đặc biệt 694086 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 08666 1
Giải nhì 35296 2 0, 6
Giải ba 19793 01574 3 0
Giải tư 29030 37993 97620 4 8
56554 89048 51426 98192 5 4, 9, 6
Giải năm 8196 6 6, 8
Giải sáu 2703 7359 9078 7 4, 8
Giải bảy 868 8 6
Giải tám 56 9 6, 3, 3, 2, 6