Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 333325 Đầu Đuôi
0 4, 6, 1
Giải nhất 22646 1 4
Giải nhì 05861 2 5, 8
Giải ba 65968 91283 3 6
Giải tư 33804 72142 04240 4 6, 2, 0, 7
64147 20014 74628 47455 5 5
Giải năm 4106 6 1, 8, 0
Giải sáu 5901 3736 2460 7 0
Giải bảy 870 8 3
Giải tám 99 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 517744 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 61184 1 2, 3, 9, 9
Giải nhì 71763 2 3, 2
Giải ba 10381 19577 3 8
Giải tư 81955 61312 94862 4 4
69362 59313 20661 55719 5 5
Giải năm 0623 6 3, 2, 2, 1
Giải sáu 4405 8438 8122 7 7
Giải bảy 019 8 4, 1
Giải tám 96 9 6

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 125194 Đầu Đuôi
0 6, 1, 9, 5
Giải nhất 43661 1 8
Giải nhì 70406 2 3
Giải ba 95401 48654 3 3, 9, 0
Giải tư 80033 28418 34723 4
87457 18954 43839 93655 5 4, 7, 4, 5
Giải năm 8430 6 1
Giải sáu 8494 0409 2876 7 6, 1
Giải bảy 805 8
Giải tám 71 9 4, 4

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 976668 Đầu Đuôi
0 1, 8, 9, 2
Giải nhất 37701 1 3, 1
Giải nhì 48608 2 8
Giải ba 50967 75670 3
Giải tư 78999 91290 07643 4 3
56078 41313 26909 22856 5 6
Giải năm 3494 6 8, 7, 2
Giải sáu 3402 7911 4628 7 0, 8
Giải bảy 562 8
Giải tám 96 9 9, 0, 4, 6

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 186700 Đầu Đuôi
0 0, 1
Giải nhất 74590 1 7, 7, 9
Giải nhì 04617 2 4, 3, 7
Giải ba 49082 65424 3
Giải tư 63617 18023 49193 4 4
59665 36619 68898 11469 5 9
Giải năm 8971 6 5, 9
Giải sáu 7981 0944 5701 7 1
Giải bảy 459 8 2, 1
Giải tám 27 9 0, 3, 8

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 784550 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 21753 1 4
Giải nhì 48895 2 9, 6
Giải ba 58268 09678 3 7
Giải tư 79429 71706 84371 4 7, 8, 3
75547 10281 01626 95548 5 0, 3, 9, 4
Giải năm 7943 6 8
Giải sáu 1959 9614 6254 7 8, 1, 0
Giải bảy 337 8 1
Giải tám 70 9 5

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 067749 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 11574 1 2, 4, 8, 0, 1
Giải nhì 96434 2 7, 1, 0
Giải ba 40012 80152 3 4, 9, 5
Giải tư 19414 64691 21492 4 9, 3
16339 35318 80927 29710 5 2
Giải năm 6511 6 0
Giải sáu 3060 9243 3521 7 4
Giải bảy 835 8
Giải tám 20 9 1, 2

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 519735 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 15943 1 1, 2, 7
Giải nhì 45739 2 2
Giải ba 97690 42257 3 5, 9, 8
Giải tư 67711 77789 99698 4 3
73212 99298 17053 52257 5 7, 3, 7
Giải năm 2564 6 4
Giải sáu 1722 9470 2238 7 0, 0
Giải bảy 070 8 9
Giải tám 17 9 0, 8, 8

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 512228 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 73066 1
Giải nhì 93476 2 8, 5
Giải ba 45394 04831 3 1, 0, 9
Giải tư 83425 24592 79843 4 3, 3
31268 73596 92880 63572 5
Giải năm 0230 6 6, 8
Giải sáu 3599 6839 9599 7 6, 2
Giải bảy 443 8 0
Giải tám 05 9 4, 2, 6, 9, 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 571868 Đầu Đuôi
0 2, 7
Giải nhất 74968 1 3, 5
Giải nhì 53785 2 4, 6
Giải ba 83924 96396 3 6
Giải tư 81413 22178 45761 4
62015 60466 47768 00802 5 5
Giải năm 9207 6 8, 8, 1, 6, 8
Giải sáu 7883 0055 0780 7 8
Giải bảy 136 8 5, 3, 0
Giải tám 26 9 6

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 577739 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 48647 1 8, 6
Giải nhì 81398 2 0, 4, 2
Giải ba 06120 48152 3 9, 3
Giải tư 93733 47576 59518 4 7, 9
79454 05498 16224 91889 5 2, 4
Giải năm 8616 6
Giải sáu 4380 7585 8282 7 6
Giải bảy 549 8 9, 0, 5, 2
Giải tám 22 9 8, 8

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 043467 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 38734 1 5
Giải nhì 99562 2
Giải ba 93643 01296 3 4, 5
Giải tư 54351 12849 54352 4 3, 9
10151 16215 46183 69552 5 1, 2, 1, 2
Giải năm 5776 6 7, 2
Giải sáu 5387 6507 8270 7 6, 0
Giải bảy 835 8 3, 7
Giải tám 91 9 6, 1

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 466520 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 19612 1 2, 7, 3
Giải nhì 59717 2 0, 4
Giải ba 81163 62558 3 8, 4, 9
Giải tư 23099 51279 31224 4
93193 31738 91434 42588 5 8, 7, 4
Giải năm 2278 6 3
Giải sáu 6690 4539 2013 7 9, 8
Giải bảy 157 8 8
Giải tám 54 9 9, 3, 0

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 613891 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 71056 1
Giải nhì 54198 2 6, 7, 1
Giải ba 65526 71148 3
Giải tư 29384 08127 79689 4 8, 4, 7, 0
44268 60044 79047 09458 5 6, 8
Giải năm 4083 6 8
Giải sáu 1421 6675 6440 7 5, 8
Giải bảy 378 8 4, 9, 3
Giải tám 07 9 1, 8

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 998948 Đầu Đuôi
0 9, 0
Giải nhất 21582 1 7, 8, 0, 4
Giải nhì 95392 2 3, 8, 9
Giải ba 22923 22328 3 2
Giải tư 57617 06762 87268 4 8, 5
20783 50745 87661 46218 5
Giải năm 1210 6 2, 8, 1
Giải sáu 4914 1229 5609 7
Giải bảy 100 8 2, 3
Giải tám 32 9 2

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 397053 Đầu Đuôi
0 1, 1
Giải nhất 64518 1 8, 8, 7, 7
Giải nhì 22126 2 6, 5, 0
Giải ba 69025 66958 3
Giải tư 49001 89357 81872 4
67318 23020 02701 73652 5 3, 8, 7, 2
Giải năm 2369 6 9, 2, 1
Giải sáu 8462 7261 2317 7 2
Giải bảy 585 8 5
Giải tám 17 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 868354 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 88460 1 8, 8, 6, 3, 2
Giải nhì 47162 2 1
Giải ba 42218 28069 3 5
Giải tư 82918 65574 57309 4
18493 47035 38962 55054 5 4, 4
Giải năm 8177 6 0, 2, 9, 2
Giải sáu 7516 9285 7313 7 4, 7
Giải bảy 512 8 5
Giải tám 21 9 3

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 745084 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 82329 1 5, 6
Giải nhì 60539 2 9
Giải ba 32275 54815 3 9, 6
Giải tư 04367 98456 05146 4 6, 6, 1, 9
27346 26041 47753 59636 5 6, 3
Giải năm 8373 6 7, 0
Giải sáu 0016 1060 6990 7 5, 3
Giải bảy 249 8 4, 2
Giải tám 82 9 0

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 542977 Đầu Đuôi
0 6, 3
Giải nhất 46806 1 1
Giải nhì 01699 2 7, 3
Giải ba 83071 48855 3 2
Giải tư 90227 16260 18248 4 8
01523 82561 71678 28384 5 5
Giải năm 3289 6 0, 1
Giải sáu 8871 4781 0403 7 7, 1, 8, 1
Giải bảy 332 8 4, 9, 1
Giải tám 11 9 9

Xổ số Ninh Thuận

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 395753 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 05759 1 1, 0, 9, 5, 6
Giải nhì 51611 2 2, 4
Giải ba 31110 77701 3
Giải tư 27554 31686 44919 4 8
61922 21048 38390 53015 5 3, 9, 4, 6, 1, 6
Giải năm 6256 6 0
Giải sáu 4951 2716 2760 7
Giải bảy 124 8 6
Giải tám 56 9 0