Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc biệt 048372 Đầu Đuôi
0 8, 4
Giải nhất 46260 1 2
Giải nhì 12641 2
Giải ba 53371 83935 3 5, 1, 3
Giải tư 66893 81863 70253 4 1, 8
02359 13759 31973 09708 5 3, 9, 9
Giải năm 1331 6 0, 3
Giải sáu 7333 3704 5382 7 2, 1, 3
Giải bảy 148 8 2
Giải tám 12 9 3

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 25-03-2020
Đặc biệt 856476 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 53271 1 9, 2, 1, 2
Giải nhì 20953 2 2
Giải ba 14722 16989 3
Giải tư 43372 65453 23596 4
82719 55772 27912 53996 5 3, 3, 7
Giải năm 2711 6 2
Giải sáu 3657 1962 3199 7 6, 1, 2, 2
Giải bảy 498 8 9
Giải tám 12 9 6, 6, 9, 8

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 22-03-2020
Đặc biệt 724248 Đầu Đuôi
0 8, 5
Giải nhất 74934 1
Giải nhì 11168 2 0, 3
Giải ba 77633 83456 3 4, 3, 2, 0
Giải tư 50208 75099 90196 4 8, 9, 6
23962 00420 36249 24823 5 6
Giải năm 2346 6 8, 2
Giải sáu 1632 0505 6074 7 4, 4
Giải bảy 674 8
Giải tám 30 9 9, 6

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt 351676 Đầu Đuôi
0 4, 5, 9, 9
Giải nhất 77197 1 5, 0
Giải nhì 58677 2 7, 1
Giải ba 68231 22079 3 1
Giải tư 82015 73127 86369 4 2
65094 26304 88505 87110 5
Giải năm 7581 6 9, 4
Giải sáu 1921 2809 2709 7 6, 7, 9
Giải bảy 264 8 1
Giải tám 42 9 7, 4

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt 822730 Đầu Đuôi
0 3, 1, 5
Giải nhất 13259 1 8, 8, 6, 7
Giải nhì 57918 2 4
Giải ba 80290 17465 3 0, 0, 2
Giải tư 42703 58230 41024 4 9
76249 05318 07901 88088 5 9
Giải năm 5232 6 5
Giải sáu 1283 0805 4797 7
Giải bảy 716 8 8, 3
Giải tám 17 9 0, 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 11-03-2020
Đặc biệt 927785 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 69619 1 9, 6, 6
Giải nhì 00546 2 7
Giải ba 60087 15316 3 0, 6
Giải tư 39241 78944 82071 4 6, 1, 4, 2
78186 66492 60516 67355 5 5
Giải năm 1627 6
Giải sáu 9395 3830 7036 7 1
Giải bảy 096 8 5, 7, 6
Giải tám 42 9 2, 5, 6

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 08-03-2020
Đặc biệt 692810 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 01724 1 0
Giải nhì 97082 2 4, 0, 3, 9
Giải ba 49030 93347 3 0
Giải tư 17272 56681 27120 4 7, 9, 2, 9
19149 83742 96280 22865 5
Giải năm 4980 6 5
Giải sáu 6288 1423 0629 7 2
Giải bảy 849 8 2, 1, 0, 0, 8
Giải tám 07 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 04-03-2020
Đặc biệt 001728 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 65723 1
Giải nhì 51827 2 8, 3, 7
Giải ba 96971 45148 3 9, 6
Giải tư 64469 67094 57891 4 8, 5
15239 04136 02057 72703 5 7
Giải năm 4188 6 9, 9
Giải sáu 2845 2573 2203 7 1, 3
Giải bảy 469 8 8
Giải tám 93 9 4, 1, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 01-03-2020
Đặc biệt 185095 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 02375 1 4, 0, 1, 4, 8, 9
Giải nhì 30956 2 2, 2
Giải ba 79014 52010 3 8
Giải tư 72138 05381 78511 4
63678 62880 19814 26422 5 6
Giải năm 2276 6
Giải sáu 4703 1018 4522 7 5, 8, 6
Giải bảy 219 8 1, 0, 2
Giải tám 82 9 5

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 26-02-2020
Đặc biệt 901455 Đầu Đuôi
0 0, 5
Giải nhất 22783 1
Giải nhì 40777 2 5
Giải ba 34983 26191 3 0, 5, 2, 6
Giải tư 53730 78600 17679 4
57825 18851 13995 41835 5 5, 1
Giải năm 1487 6
Giải sáu 8577 2132 1788 7 7, 9, 7
Giải bảy 336 8 3, 3, 7, 8
Giải tám 05 9 1, 5

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệt 961014 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 22160 1 4, 6, 7
Giải nhì 31652 2 4
Giải ba 51159 10703 3
Giải tư 47816 42541 48558 4 1, 1, 7
79941 95217 02176 32189 5 2, 9, 8, 4
Giải năm 4047 6 0
Giải sáu 8108 9054 8672 7 6, 2, 7
Giải bảy 024 8 9
Giải tám 77 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt 257147 Đầu Đuôi
0 4, 6, 3
Giải nhất 84358 1 0, 4, 6
Giải nhì 27050 2
Giải ba 80804 91199 3
Giải tư 77281 40978 62678 4 7
62506 43610 72490 75614 5 8, 0, 3
Giải năm 4953 6
Giải sáu 5316 4099 4674 7 8, 8, 4
Giải bảy 381 8 1, 1
Giải tám 03 9 9, 0, 9

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt 862684 Đầu Đuôi
0 8, 2, 1, 5, 6, 8, 7, 4
Giải nhất 22380 1 8, 2
Giải nhì 99624 2 4, 1
Giải ba 10308 80581 3 5
Giải tư 36502 42101 25076 4
27305 84935 06406 18418 5
Giải năm 3521 6 2
Giải sáu 1862 9308 7707 7 6
Giải bảy 012 8 4, 0, 1
Giải tám 04 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 12-02-2020
Đặc biệt 857781 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 25171 1 5
Giải nhì 31161 2 3
Giải ba 96994 80466 3 4
Giải tư 44934 55167 15790 4 9
60549 56023 36806 41269 5 6
Giải năm 2198 6 1, 6, 7, 9, 4
Giải sáu 3315 6190 6793 7 1
Giải bảy 964 8 1
Giải tám 56 9 4, 0, 8, 0, 3

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệt 441730 Đầu Đuôi
0 9, 4, 2
Giải nhất 07948 1 4, 5, 9, 2
Giải nhì 95772 2 9
Giải ba 98914 48931 3 0, 1, 2
Giải tư 86315 68509 28877 4 8, 3
19619 31743 72132 18304 5 3
Giải năm 3553 6 6, 0
Giải sáu 8212 2766 6960 7 2, 7
Giải bảy 702 8
Giải tám 29 9

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 05-02-2020
Đặc biệt 766997 Đầu Đuôi
0 4, 4
Giải nhất 64582 1 1
Giải nhì 49365 2
Giải ba 96604 22847 3 4, 8
Giải tư 93861 30353 18176 4 7, 9
45091 46459 09953 41434 5 3, 9, 3, 3
Giải năm 0104 6 5, 1
Giải sáu 9149 1411 6853 7 6
Giải bảy 890 8 2
Giải tám 38 9 7, 1, 0

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệt 750166 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 52919 1 9, 2, 9, 5
Giải nhì 71224 2 4, 5, 0
Giải ba 19884 93125 3 3, 2
Giải tư 26897 17420 51547 4 7
57112 61719 05154 84033 5 4, 2
Giải năm 9066 6 6, 6, 1
Giải sáu 3900 4261 2815 7
Giải bảy 552 8 4
Giải tám 32 9 7

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 29-01-2020
Đặc biệt 797386 Đầu Đuôi
0 7
Giải nhất 02493 1 5
Giải nhì 72188 2
Giải ba 28083 93736 3 6, 6
Giải tư 23185 69580 96007 4 8, 5
78495 89815 47199 07436 5 2
Giải năm 7248 6 0
Giải sáu 1045 1760 1490 7 0
Giải bảy 070 8 6, 8, 3, 5, 0
Giải tám 52 9 3, 5, 9, 0

Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 26-01-2020
Đặc biệt 521281 Đầu Đuôi
0 8, 6
Giải nhất 47108 1 2, 5
Giải nhì 44366 2 1
Giải ba 99921 19190 3 5
Giải tư 52184 30449 21512 4 9, 8, 9, 7
85948 43049 87935 09106 5 6
Giải năm 3415 6 6
Giải sáu 8170 8947 7875 7 0, 5
Giải bảy 284 8 1, 4, 4
Giải tám 56 9 0

Xổ số Khánh Hòa

Thứ tư ngày 22-01-2020
Đặc biệt 808803 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 06879 1 3, 6
Giải nhì 92981 2 8
Giải ba 44030 84241 3 0
Giải tư 78728 37913 32568 4 1, 6
85357 59453 11673 28946 5 7, 3
Giải năm 1575 6 8, 1
Giải sáu 3998 2461 7808 7 9, 3, 5
Giải bảy 116 8 1, 1
Giải tám 81 9 8