Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 21-09-2020
Đặc biệt 391596 Đầu Đuôi
0 9, 3, 8, 4
Giải nhất 81353 1 1
Giải nhì 60266 2
Giải ba 36546 75009 3 0
Giải tư 91151 86655 48911 4 6, 9
39667 96196 73003 82608 5 3, 1, 5, 5
Giải năm 3855 6 6, 7, 7
Giải sáu 7167 8230 3449 7
Giải bảy 704 8 7
Giải tám 87 9 6, 6

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 19-09-2020
Đặc biệt 610924 Đầu Đuôi
0 7, 2, 8, 6
Giải nhất 77455 1 5, 5, 0
Giải nhì 88191 2 4, 1
Giải ba 65407 98060 3 4, 7
Giải tư 86385 26099 40669 4
17402 34308 34421 92315 5 5
Giải năm 3934 6 0, 9, 2
Giải sáu 6515 1062 0210 7
Giải bảy 137 8 5
Giải tám 06 9 1, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 14-09-2020
Đặc biệt 217286 Đầu Đuôi
0 5, 9, 3, 7
Giải nhất 86484 1 4, 2
Giải nhì 89270 2 6
Giải ba 87705 47509 3 8, 4, 5
Giải tư 51614 92149 49552 4 9
71897 46626 86003 45838 5 2, 3
Giải năm 7112 6
Giải sáu 6607 7553 4734 7 0
Giải bảy 835 8 6, 4, 9
Giải tám 89 9 7

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 12-09-2020
Đặc biệt 151529 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 67840 1 1, 0
Giải nhì 90811 2 9, 5, 6, 0, 8
Giải ba 29491 40040 3 9
Giải tư 67325 28510 33171 4 0, 0
61383 56590 85479 01965 5
Giải năm 6926 6 5, 1
Giải sáu 8220 3939 2203 7 1, 9
Giải bảy 228 8 3
Giải tám 61 9 1, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 07-09-2020
Đặc biệt 968198 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 94348 1 8, 4, 5
Giải nhì 24684 2 3
Giải ba 25342 13723 3 3
Giải tư 00842 04648 45869 4 8, 2, 2, 8, 3
96133 90218 03791 94114 5
Giải năm 8199 6 9, 5
Giải sáu 0477 3943 3715 7 7, 0
Giải bảy 765 8 4
Giải tám 70 9 8, 1, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 05-09-2020
Đặc biệt 097198 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 00417 1 7, 2
Giải nhì 39548 2 4, 1
Giải ba 89495 34866 3 4, 8
Giải tư 95653 99808 13254 4 8, 8
71824 55834 63180 89121 5 3, 4, 2
Giải năm 1312 6 6
Giải sáu 8373 7538 8698 7 3
Giải bảy 552 8 0
Giải tám 48 9 8, 5, 8

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 31-08-2020
Đặc biệt 143441 Đầu Đuôi
0 6, 2, 1
Giải nhất 51677 1 0
Giải nhì 50672 2
Giải ba 29894 42406 3
Giải tư 52002 85872 74772 4 1, 1, 0
66566 03799 49290 17310 5
Giải năm 0670 6 6, 4
Giải sáu 4301 8964 9641 7 7, 2, 2, 2, 0
Giải bảy 380 8 0
Giải tám 40 9 4, 9, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 29-08-2020
Đặc biệt 602590 Đầu Đuôi
0 3, 8
Giải nhất 59861 1 4
Giải nhì 97226 2 6
Giải ba 61738 75498 3 8
Giải tư 98967 60372 49992 4
07288 49203 30273 25908 5 3
Giải năm 6553 6 1, 7
Giải sáu 8276 5584 4914 7 2, 3, 6, 1
Giải bảy 671 8 8, 4
Giải tám 90 9 0, 8, 2, 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 24-08-2020
Đặc biệt 163844 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 69738 1 3, 8
Giải nhì 37286 2 2, 2, 8
Giải ba 57913 85791 3 8
Giải tư 88367 57656 51004 4 4, 5
42359 96545 66789 26159 5 6, 9, 9
Giải năm 4693 6 7
Giải sáu 1522 6222 3828 7
Giải bảy 996 8 6, 9
Giải tám 18 9 1, 3, 6

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 22-08-2020
Đặc biệt 666427 Đầu Đuôi
0 3, 4
Giải nhất 27003 1
Giải nhì 40560 2 7, 6
Giải ba 72230 44186 3 0, 4, 4, 0
Giải tư 49746 24634 40668 4 6, 9
03226 59461 06454 87349 5 4, 5, 8
Giải năm 7104 6 0, 8, 1
Giải sáu 2034 7355 1293 7
Giải bảy 658 8 6
Giải tám 30 9 3

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 17-08-2020
Đặc biệt 749551 Đầu Đuôi
0 6, 0, 6, 0
Giải nhất 69764 1 7
Giải nhì 66806 2 5, 4
Giải ba 24500 71049 3 3, 3, 2
Giải tư 08342 89006 57300 4 9, 2, 3, 7, 2
40233 76025 66643 14433 5 1
Giải năm 2932 6 4
Giải sáu 5047 2017 7670 7 0
Giải bảy 124 8
Giải tám 42 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 15-08-2020
Đặc biệt 599965 Đầu Đuôi
0 8, 2, 9
Giải nhất 96427 1 7, 8, 0, 3, 1, 9
Giải nhì 67308 2 7, 0
Giải ba 55917 98118 3 9
Giải tư 87202 43010 03813 4
15311 82052 49319 70039 5 2, 8
Giải năm 5358 6 5, 4
Giải sáu 5893 4109 7820 7
Giải bảy 085 8 5
Giải tám 64 9 3

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 10-08-2020
Đặc biệt 703980 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 70258 1
Giải nhì 07051 2 5
Giải ba 53935 65937 3 5, 7, 6, 0
Giải tư 94355 59044 70388 4 4, 4, 1
20136 63744 44559 88898 5 8, 1, 5, 9, 5
Giải năm 1030 6
Giải sáu 4925 8393 1141 7
Giải bảy 155 8 0, 8, 0
Giải tám 80 9 8, 3

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 346206 Đầu Đuôi
0 6, 1
Giải nhất 71060 1 7, 6
Giải nhì 64269 2 7, 9
Giải ba 53095 17717 3
Giải tư 63463 21548 53555 4 8
51364 01727 70001 84684 5 5
Giải năm 5296 6 0, 9, 3, 4, 8
Giải sáu 3168 3299 3529 7
Giải bảy 684 8 4, 4
Giải tám 16 9 5, 6, 9

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 03-08-2020
Đặc biệt 171897 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 12640 1 9, 8
Giải nhì 20486 2 0
Giải ba 04619 75254 3
Giải tư 88999 02291 49582 4 0, 1
73185 79485 64155 62375 5 4, 5, 5
Giải năm 8020 6
Giải sáu 8255 3975 2818 7 5, 5
Giải bảy 641 8 6, 2, 5, 5
Giải tám 05 9 7, 9, 1

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 126157 Đầu Đuôi
0 5, 0
Giải nhất 38786 1 7, 4
Giải nhì 24099 2 1
Giải ba 09605 34135 3 5, 0
Giải tư 04965 38221 48183 4 4
23290 16817 46500 76660 5 7
Giải năm 3294 6 5, 0
Giải sáu 8344 5130 7014 7 8
Giải bảy 678 8 6, 3
Giải tám 97 9 9, 0, 4, 7

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 27-07-2020
Đặc biệt 470661 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 58895 1 6
Giải nhì 53873 2 4, 3, 4
Giải ba 86271 55635 3 5, 2
Giải tư 25524 73216 82623 4
33254 25532 71008 79609 5 4, 3
Giải năm 4265 6 1, 5
Giải sáu 0953 6075 6179 7 3, 1, 5, 9, 0
Giải bảy 770 8
Giải tám 24 9 5

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 971528 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 44812 1 2, 6, 2, 7, 8
Giải nhì 26428 2 8, 8, 9
Giải ba 51290 26187 3 3, 6, 5
Giải tư 46774 05233 74816 4 7
52280 41612 96517 96936 5 6
Giải năm 2318 6
Giải sáu 7829 7335 9656 7 4, 6
Giải bảy 276 8 7, 0
Giải tám 47 9 0

Xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 20-07-2020
Đặc biệt 998773 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 19966 1 1, 4, 3
Giải nhì 09474 2
Giải ba 99571 83211 3 3, 0, 6, 2
Giải tư 53888 92582 44033 4
40130 80214 73487 72369 5
Giải năm 3336 6 6, 9, 9
Giải sáu 6832 0113 1503 7 3, 4, 1, 9
Giải bảy 179 8 8, 2, 7
Giải tám 69 9

Xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 250350 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 86420 1
Giải nhì 02883 2 0, 4, 5, 9
Giải ba 14278 40452 3 3
Giải tư 47291 49777 95096 4 2
18189 63633 20104 70024 5 0, 2
Giải năm 9083 6
Giải sáu 3987 3225 2572 7 8, 7, 2
Giải bảy 329 8 3, 9, 3, 7
Giải tám 42 9 1, 6