Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 25-09-2020
Đặc biệt 834088 Đầu Đuôi
0 8
Giải nhất 56885 1 7
Giải nhì 60191 2 7, 0, 6
Giải ba 03632 11962 3 2, 8
Giải tư 47556 12438 69408 4 0, 8
84927 18517 51678 84240 5 6
Giải năm 9099 6 2
Giải sáu 9591 2020 2848 7 8, 6
Giải bảy 226 8 8, 5
Giải tám 76 9 1, 9, 1

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 18-09-2020
Đặc biệt 476020 Đầu Đuôi
0 3, 0
Giải nhất 95028 1
Giải nhì 87539 2 0, 8
Giải ba 46152 88381 3 9
Giải tư 42543 10003 71670 4 3
11770 97651 20553 88652 5 2, 1, 3, 2
Giải năm 7565 6 5
Giải sáu 5900 6472 4896 7 0, 0, 2, 9
Giải bảy 089 8 1, 9
Giải tám 79 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 11-09-2020
Đặc biệt 139151 Đầu Đuôi
0 7, 7
Giải nhất 14129 1 9
Giải nhì 84520 2 9, 0
Giải ba 92107 66231 3 1, 0
Giải tư 34775 17730 33198 4
31392 90071 61519 66907 5 1, 1
Giải năm 4586 6
Giải sáu 4190 7977 9351 7 5, 1, 7, 1
Giải bảy 994 8 6
Giải tám 71 9 8, 2, 0, 4

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 04-09-2020
Đặc biệt 812973 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 28321 1 0, 4, 8
Giải nhì 48727 2 1, 7, 6
Giải ba 11034 22854 3 4, 8, 4
Giải tư 05350 10310 72949 4 9, 0
90750 08003 16914 00440 5 4, 0, 0, 6, 3
Giải năm 4656 6
Giải sáu 5553 4338 9518 7 3
Giải bảy 034 8
Giải tám 26 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 28-08-2020
Đặc biệt 119679 Đầu Đuôi
0 2, 8, 6
Giải nhất 82757 1 5, 1
Giải nhì 49841 2 2, 4
Giải ba 82902 99522 3
Giải tư 10915 42508 91594 4 1, 7
80892 22097 16624 10947 5 7
Giải năm 4680 6 5
Giải sáu 5983 3165 4473 7 9, 3
Giải bảy 706 8 0, 3
Giải tám 11 9 4, 2, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 21-08-2020
Đặc biệt 088205 Đầu Đuôi
0 5, 2, 5, 6
Giải nhất 38546 1 1
Giải nhì 73302 2 2
Giải ba 90644 36405 3 0, 1
Giải tư 19542 83006 22177 4 6, 4, 2
38091 23392 47564 51411 5
Giải năm 2971 6 4, 9
Giải sáu 1830 5831 1869 7 7, 1
Giải bảy 797 8
Giải tám 22 9 1, 2, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 14-08-2020
Đặc biệt 308610 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 35400 1 0, 4, 5
Giải nhì 52457 2
Giải ba 93848 01781 3 1
Giải tư 35314 54773 54474 4 8
74269 41454 96873 41666 5 7, 4, 7
Giải năm 6280 6 9, 6
Giải sáu 8777 7315 2494 7 3, 4, 3, 7
Giải bảy 431 8 1, 0
Giải tám 57 9 4

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 07-08-2020
Đặc biệt 139336 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92257 1 6, 5
Giải nhì 69224 2 4, 8, 5
Giải ba 97857 58376 3 6
Giải tư 26574 23628 15076 4 4
72171 82352 51393 76816 5 7, 7, 2, 1
Giải năm 6568 6 8
Giải sáu 6672 0044 6951 7 6, 4, 6, 1, 2
Giải bảy 015 8
Giải tám 25 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 31-07-2020
Đặc biệt 258093 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 06753 1 1, 8, 4, 3, 1
Giải nhì 32811 2
Giải ba 57773 87718 3 3, 4, 0
Giải tư 70765 81787 75162 4 6
63633 20034 47314 62457 5 3, 7
Giải năm 9746 6 5, 2
Giải sáu 3430 0896 2084 7 3
Giải bảy 713 8 7, 4
Giải tám 11 9 3, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 24-07-2020
Đặc biệt 199984 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14531 1
Giải nhì 52490 2 9
Giải ba 81936 84886 3 1, 6, 2
Giải tư 09841 95053 57946 4 1, 6, 2
64563 84689 79229 03961 5 3, 9
Giải năm 7932 6 3, 1, 3, 7
Giải sáu 0559 5863 4073 7 3
Giải bảy 767 8 4, 6, 9
Giải tám 42 9 0

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt 607819 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43128 1 9, 8
Giải nhì 78844 2 8, 2
Giải ba 67599 62638 3 8, 2, 8, 8
Giải tư 54218 96596 18277 4 4, 0
60132 08880 92285 81838 5
Giải năm 7940 6
Giải sáu 0138 6277 4822 7 7, 7, 4
Giải bảy 983 8 0, 5, 3
Giải tám 74 9 9, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 10-07-2020
Đặc biệt 302130 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 35116 1 6, 7, 4, 4, 8
Giải nhì 14726 2 6, 2
Giải ba 23309 50131 3 0, 1, 1
Giải tư 58831 75199 85897 4 3
69243 47471 53269 23817 5
Giải năm 5805 6 9
Giải sáu 6814 4014 4422 7 1
Giải bảy 195 8
Giải tám 18 9 9, 7, 5

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 03-07-2020
Đặc biệt 843071 Đầu Đuôi
0 6
Giải nhất 98776 1 2
Giải nhì 12766 2
Giải ba 51247 74842 3
Giải tư 35572 92688 11094 4 7, 2, 7
21158 20952 98506 64047 5 8, 2, 5
Giải năm 1882 6 6
Giải sáu 9497 8712 3076 7 1, 6, 2, 6, 3
Giải bảy 673 8 8, 2
Giải tám 55 9 4, 7

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 26-06-2020
Đặc biệt 265767 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 39293 1 4, 6, 3, 0
Giải nhì 99614 2
Giải ba 29939 46062 3 9, 9
Giải tư 09316 86882 20613 4
24889 47061 13059 65054 5 9, 4, 6
Giải năm 3810 6 7, 2, 1, 1
Giải sáu 2888 0939 0856 7 1
Giải bảy 371 8 2, 9, 8
Giải tám 61 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 19-06-2020
Đặc biệt 654806 Đầu Đuôi
0 6, 3, 5, 5, 1, 2
Giải nhất 58403 1 1, 3, 8
Giải nhì 19305 2 9, 9
Giải ba 05291 51063 3
Giải tư 36276 61249 90529 4 9
63105 05996 94311 52001 5
Giải năm 2013 6 3, 4
Giải sáu 4329 3002 3918 7 6
Giải bảy 688 8 8
Giải tám 64 9 1, 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt 209582 Đầu Đuôi
0 6, 2, 8
Giải nhất 41606 1 1
Giải nhì 07762 2
Giải ba 64463 17588 3 4
Giải tư 99681 06311 38996 4 8
82066 88989 64277 67880 5 8, 6
Giải năm 5358 6 2, 3, 6
Giải sáu 1656 3002 7548 7 7
Giải bảy 634 8 2, 8, 1, 9, 0
Giải tám 08 9 6

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt 314076 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 26242 1
Giải nhì 01479 2
Giải ba 93342 40933 3 3, 0
Giải tư 90386 11955 15686 4 2, 2, 5
52657 67045 16555 16030 5 5, 7, 5, 1
Giải năm 2187 6 0, 0
Giải sáu 7660 5960 0451 7 6, 9
Giải bảy 309 8 6, 6, 7
Giải tám 93 9 3

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 29-05-2020
Đặc biệt 479476 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 29281 1 4, 9
Giải nhì 57377 2 2, 2, 2
Giải ba 92722 22614 3 1
Giải tư 09931 37845 78119 4 5, 9
07949 73500 06922 66554 5 4, 7
Giải năm 1399 6 4
Giải sáu 7922 9677 9557 7 6, 7, 7
Giải bảy 564 8 1, 4
Giải tám 84 9 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 22-05-2020
Đặc biệt 567574 Đầu Đuôi
0 6, 1, 1, 0, 2, 4
Giải nhất 22406 1 7
Giải nhì 99617 2 8
Giải ba 24760 04564 3 9, 6, 4
Giải tư 99501 28678 85801 4
38139 07764 41261 17800 5
Giải năm 4136 6 0, 4, 4, 1
Giải sáu 4802 6704 3728 7 4, 8
Giải bảy 781 8 1
Giải tám 34 9

Xổ số Gia Lai

Thứ sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt 454513 Đầu Đuôi
0 9, 8
Giải nhất 86351 1 3, 0, 4
Giải nhì 07582 2 6, 1
Giải ba 23771 03293 3 5, 6
Giải tư 03155 22766 27609 4 1
60355 36935 10426 45451 5 1, 5, 5, 1
Giải năm 3910 6 6
Giải sáu 5908 3841 6414 7 1
Giải bảy 021 8 2
Giải tám 36 9 3