Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc biệt 038564 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 50626 1 1, 0, 8
Giải nhì 73238 2 6, 6
Giải ba 14311 29641 3 8, 5
Giải tư 97357 29909 87170 4 1
20362 03094 05063 72774 5 7
Giải năm 3278 6 4, 2, 3
Giải sáu 1610 3887 2518 7 0, 4, 8
Giải bảy 226 8 7
Giải tám 35 9 4

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 23-03-2020
Đặc biệt 959294 Đầu Đuôi
0 3, 3
Giải nhất 01213 1 3, 3
Giải nhì 92841 2 3, 0
Giải ba 06152 04833 3 3
Giải tư 46876 28713 50003 4 1, 0, 8, 9
13440 44695 41948 55523 5 2
Giải năm 0971 6
Giải sáu 3649 4220 4388 7 6, 1
Giải bảy 293 8 8
Giải tám 03 9 4, 5, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt 806051 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 43290 1
Giải nhì 60222 2 2, 5
Giải ba 73805 73851 3
Giải tư 75276 21979 05504 4
66660 79195 06953 27476 5 1, 1, 3
Giải năm 0385 6 0
Giải sáu 6490 2825 9681 7 6, 9, 6
Giải bảy 386 8 5, 1, 6, 5
Giải tám 85 9 0, 5, 0

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 09-03-2020
Đặc biệt 678282 Đầu Đuôi
0 3, 8, 8
Giải nhất 98286 1
Giải nhì 77354 2
Giải ba 84165 40637 3 7
Giải tư 38197 14689 70171 4 6
44903 09278 39678 57498 5 4
Giải năm 9588 6 5
Giải sáu 4171 9893 7608 7 1, 8, 8, 1
Giải bảy 646 8 2, 6, 9, 8
Giải tám 08 9 7, 8, 3

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 02-03-2020
Đặc biệt 776312 Đầu Đuôi
0 2, 9
Giải nhất 47410 1 2, 0, 9, 8
Giải nhì 79463 2 0, 3
Giải ba 54502 93919 3 2, 5
Giải tư 28232 21978 08052 4 7
87289 79163 88809 97520 5 2
Giải năm 8723 6 3, 3, 6
Giải sáu 1547 1691 2418 7 8
Giải bảy 966 8 9
Giải tám 35 9 1

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 24-02-2020
Đặc biệt 812057 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 10381 1 4, 3, 5, 1
Giải nhì 89698 2 1, 1
Giải ba 88635 70532 3 5, 2, 6, 8, 9
Giải tư 01721 72236 42221 4 2
92487 11614 28213 61915 5 7, 6, 4
Giải năm 2211 6
Giải sáu 1356 0338 1242 7
Giải bảy 554 8 1, 7
Giải tám 39 9 8

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 17-02-2020
Đặc biệt 984741 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 10388 1 0
Giải nhì 25525 2 5, 5
Giải ba 18110 51398 3 9
Giải tư 37239 33783 55197 4 1, 2
02464 24925 03262 48181 5
Giải năm 7942 6 4, 2, 3, 5
Giải sáu 3863 7965 4971 7 1
Giải bảy 492 8 8, 3, 1
Giải tám 03 9 8, 7, 2

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 10-02-2020
Đặc biệt 805978 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 19843 1 9, 6
Giải nhì 99573 2 3, 1
Giải ba 46468 15968 3 5
Giải tư 94149 33335 13199 4 3, 9
38561 07719 77223 74658 5 8, 3
Giải năm 9185 6 8, 8, 1
Giải sáu 8153 2916 4221 7 8, 3
Giải bảy 509 8 5, 8
Giải tám 88 9 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 03-02-2020
Đặc biệt 443764 Đầu Đuôi
0 1, 5
Giải nhất 31364 1 9, 9, 3
Giải nhì 56356 2 5, 8
Giải ba 55556 45078 3 3
Giải tư 17559 08219 20601 4
26019 34086 08825 99266 5 6, 6, 9
Giải năm 4877 6 4, 4, 6, 3
Giải sáu 9528 7463 6233 7 8, 7
Giải bảy 405 8 6
Giải tám 13 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 27-01-2020
Đặc biệt 535779 Đầu Đuôi
0 2
Giải nhất 78940 1
Giải nhì 22871 2 6, 4
Giải ba 14744 92847 3 4, 9, 2
Giải tư 87926 82867 53891 4 0, 4, 7, 8, 9, 7
92634 63339 83224 86248 5
Giải năm 9096 6 7
Giải sáu 0102 4249 3247 7 9, 1, 0
Giải bảy 432 8
Giải tám 70 9 1, 6

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 20-01-2020
Đặc biệt 026183 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 04236 1 3, 5
Giải nhì 07364 2 5
Giải ba 95650 32158 3 6, 2
Giải tư 54867 92761 17562 4
59625 77589 80984 05379 5 0, 8
Giải năm 1176 6 4, 7, 1, 2, 7
Giải sáu 3913 3367 5198 7 9, 6
Giải bảy 032 8 3, 9, 4
Giải tám 15 9 8

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 13-01-2020
Đặc biệt 048684 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 95029 1
Giải nhì 44098 2 9, 4
Giải ba 22335 58879 3 5, 0
Giải tư 37750 46624 38965 4 3, 5
42957 84453 71756 76759 5 0, 7, 3, 6, 9
Giải năm 1996 6 5
Giải sáu 0943 6445 4983 7 9
Giải bảy 730 8 4, 3
Giải tám 99 9 8, 6, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 06-01-2020
Đặc biệt 661676 Đầu Đuôi
0 2, 5
Giải nhất 35629 1 0
Giải nhì 57493 2 9
Giải ba 57156 44052 3 7
Giải tư 08057 41837 22255 4 5
56202 84010 90776 13645 5 6, 2, 7, 5, 1
Giải năm 4305 6 3
Giải sáu 2763 4884 3174 7 6, 6, 4
Giải bảy 897 8 4
Giải tám 51 9 3, 7

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 30-12-2019
Đặc biệt 932299 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 80736 1 4, 9
Giải nhì 51695 2 4, 4
Giải ba 04674 61192 3 6, 8, 0, 2, 1
Giải tư 22742 40124 80460 4 2
91957 54271 12914 71738 5 7
Giải năm 7419 6 0
Giải sáu 2230 7324 5932 7 4, 1
Giải bảy 999 8
Giải tám 31 9 9, 5, 2, 9

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 23-12-2019
Đặc biệt 078300 Đầu Đuôi
0 0, 5, 1, 2
Giải nhất 29278 1 7, 9
Giải nhì 88561 2
Giải ba 65742 92035 3 5, 2
Giải tư 36605 11594 53166 4 2
74101 19186 64432 16867 5 6
Giải năm 8417 6 1, 6, 7, 0, 7
Giải sáu 9019 2860 6556 7 8
Giải bảy 667 8 6
Giải tám 02 9 4

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 16-12-2019
Đặc biệt 047084 Đầu Đuôi
0 0, 6
Giải nhất 07315 1 5, 7, 4
Giải nhì 44765 2 2
Giải ba 76399 69444 3
Giải tư 86622 68800 18191 4 4, 9
31617 47283 86749 82206 5 0
Giải năm 1671 6 5, 7, 0, 0
Giải sáu 1567 5860 2914 7 1
Giải bảy 360 8 4, 3
Giải tám 50 9 9, 1

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 09-12-2019
Đặc biệt 569600 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 86655 1 1, 9
Giải nhì 33143 2 8, 1, 4, 5
Giải ba 93411 19730 3 0, 2, 6
Giải tư 80128 49821 15019 4 3
22032 88859 43750 09255 5 5, 9, 0, 5
Giải năm 6580 6
Giải sáu 8624 7195 9886 7
Giải bảy 425 8 0, 6
Giải tám 36 9 5

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 02-12-2019
Đặc biệt 260611 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 25696 1 1
Giải nhì 47486 2 3
Giải ba 76362 83196 3 4, 9
Giải tư 28563 63393 45792 4 5
69323 50234 91139 07497 5
Giải năm 3798 6 2, 3
Giải sáu 5645 6674 8604 7 4
Giải bảy 298 8 6, 5
Giải tám 85 9 6, 6, 3, 2, 7, 8, 8

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 25-11-2019
Đặc biệt 486505 Đầu Đuôi
0 5, 4, 6
Giải nhất 33873 1 6
Giải nhì 62477 2 1
Giải ba 69204 75232 3 2, 6
Giải tư 65967 73679 98836 4 6, 5
37316 54546 32306 24299 5 7, 0
Giải năm 7557 6 7, 0
Giải sáu 9850 8494 2745 7 3, 7, 9
Giải bảy 660 8
Giải tám 21 9 9, 4

Xổ số Đồng Tháp

Thứ hai ngày 18-11-2019
Đặc biệt 426793 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 20478 1 7
Giải nhì 56804 2 8, 2
Giải ba 02428 60350 3
Giải tư 51891 93255 46476 4 4
68417 96444 18066 00687 5 0, 5
Giải năm 9986 6 6, 1
Giải sáu 9361 9288 9880 7 8, 6
Giải bảy 293 8 7, 6, 8, 0
Giải tám 22 9 3, 1, 3