Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 12-08-2020
Đặc biệt 117721 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 98968 1 9
Giải nhì 28586 2 1, 9
Giải ba 15978 03319 3 6, 6, 3
Giải tư 05736 34494 46536 4 8, 1
05475 69799 58251 65097 5 1
Giải năm 5003 6 8
Giải sáu 8685 1048 8229 7 8, 5
Giải bảy 333 8 6, 5
Giải tám 41 9 4, 9, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 08-08-2020
Đặc biệt 609505 Đầu Đuôi
0 5, 9, 7
Giải nhất 04181 1 9, 4
Giải nhì 02709 2 2, 7, 8
Giải ba 76143 47869 3 5
Giải tư 29577 97588 75554 4 3, 6, 1
65922 85607 17719 98914 5 4
Giải năm 5927 6 9
Giải sáu 7346 9228 8635 7 7
Giải bảy 641 8 1, 8, 6
Giải tám 86 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 05-08-2020
Đặc biệt 315628 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 78612 1 2
Giải nhì 49026 2 8, 6, 1, 0, 3
Giải ba 91821 84481 3 0, 3
Giải tư 21744 09570 93579 4 4, 6
88430 03897 94882 85862 5
Giải năm 3346 6 2
Giải sáu 6633 5486 2520 7 0, 9
Giải bảy 789 8 1, 2, 6, 9
Giải tám 23 9 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 01-08-2020
Đặc biệt 978315 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 71854 1 5, 8, 2
Giải nhì 17338 2 7, 6
Giải ba 53918 78460 3 8
Giải tư 54377 25797 35796 4
80951 42786 76071 09155 5 4, 1, 5, 4, 3
Giải năm 2612 6 0
Giải sáu 0490 1354 9853 7 7, 1
Giải bảy 027 8 6
Giải tám 26 9 7, 6, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 29-07-2020
Đặc biệt 881601 Đầu Đuôi
0 1
Giải nhất 83493 1 0, 3
Giải nhì 84662 2
Giải ba 63999 71089 3 9, 7
Giải tư 73552 08840 55792 4 0
06554 03410 74413 39453 5 2, 4, 3, 9, 8, 5
Giải năm 4239 6 2
Giải sáu 2059 4658 0790 7
Giải bảy 655 8 9
Giải tám 37 9 3, 9, 2, 0

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 25-07-2020
Đặc biệt 831979 Đầu Đuôi
0 8, 9
Giải nhất 32718 1 8, 5
Giải nhì 71758 2 8, 1, 1
Giải ba 24808 08915 3 4, 4
Giải tư 07753 32655 27064 4 1
59934 06959 92375 39034 5 8, 3, 5, 9
Giải năm 7928 6 4, 1
Giải sáu 7961 3421 9609 7 9, 5
Giải bảy 721 8
Giải tám 41 9

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 22-07-2020
Đặc biệt 746980 Đầu Đuôi
0 3
Giải nhất 84289 1 4, 9, 7, 5
Giải nhì 32558 2 2
Giải ba 65740 69646 3
Giải tư 65883 96814 43988 4 0, 6, 5
26419 94572 40296 64785 5 8
Giải năm 4877 6
Giải sáu 7522 6617 9115 7 2, 7
Giải bảy 003 8 0, 9, 3, 8, 5
Giải tám 45 9 6

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 18-07-2020
Đặc biệt 170144 Đầu Đuôi
0 5, 9
Giải nhất 71105 1 5
Giải nhì 64766 2 4, 0, 3
Giải ba 78144 85290 3 9, 5, 8
Giải tư 83441 39294 42739 4 4, 4, 1
54624 18420 40115 23435 5
Giải năm 8709 6 6, 4
Giải sáu 3338 0764 8679 7 9, 4
Giải bảy 774 8
Giải tám 23 9 0, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 15-07-2020
Đặc biệt 625057 Đầu Đuôi
0 9, 5
Giải nhất 96264 1
Giải nhì 37454 2 0
Giải ba 48189 00739 3 9, 7
Giải tư 79053 24337 57085 4 8, 0
75348 63809 85274 14805 5 7, 4, 3
Giải năm 1140 6 4
Giải sáu 4673 0993 4720 7 4, 3, 9
Giải bảy 779 8 9, 5
Giải tám 97 9 3, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 11-07-2020
Đặc biệt 754444 Đầu Đuôi
0 0, 8
Giải nhất 60248 1 2
Giải nhì 66082 2 0, 0
Giải ba 18588 53076 3
Giải tư 92259 36900 70293 4 4, 8, 2, 8, 6, 5
03542 34908 32420 81748 5 9
Giải năm 9446 6
Giải sáu 5294 7712 3281 7 6
Giải bảy 420 8 2, 8, 1
Giải tám 45 9 3, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 08-07-2020
Đặc biệt 484459 Đầu Đuôi
0 8, 7
Giải nhất 29829 1 7, 0
Giải nhì 03164 2 9, 8
Giải ba 41246 36908 3
Giải tư 42660 54748 10743 4 6, 8, 3, 9
87454 63007 87898 63928 5 9, 4, 1
Giải năm 0449 6 4, 0
Giải sáu 7717 0210 0487 7 3
Giải bảy 473 8 7
Giải tám 51 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 04-07-2020
Đặc biệt 848322 Đầu Đuôi
0 5, 7, 4, 9
Giải nhất 72851 1 5
Giải nhì 36705 2 2, 1
Giải ba 57252 91776 3 1
Giải tư 39983 91066 56149 4 9
09888 97531 42307 45967 5 1, 2, 4
Giải năm 2404 6 6, 7
Giải sáu 2998 9115 1021 7 6
Giải bảy 309 8 3, 8
Giải tám 54 9 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 01-07-2020
Đặc biệt 269328 Đầu Đuôi
0 2, 0
Giải nhất 03661 1 4, 0
Giải nhì 81185 2 8
Giải ba 65102 60381 3 6
Giải tư 64614 50595 65899 4 1
56457 19180 97290 80486 5 7
Giải năm 0610 6 1
Giải sáu 7141 3036 0579 7 9
Giải bảy 994 8 5, 1, 0, 6
Giải tám 00 9 5, 9, 0, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 27-06-2020
Đặc biệt 762043 Đầu Đuôi
0 8, 7, 2
Giải nhất 75637 1 5, 2
Giải nhì 22923 2 3, 1
Giải ba 56421 47815 3 7, 9, 8, 1
Giải tư 66308 03154 04762 4 3
78058 96712 68239 43858 5 4, 8, 8
Giải năm 8779 6 2
Giải sáu 8538 0392 9207 7 9
Giải bảy 602 8
Giải tám 31 9 2

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 24-06-2020
Đặc biệt 740247 Đầu Đuôi
0 6, 5, 8, 1, 2
Giải nhất 98712 1 2, 3, 7
Giải nhì 34813 2 9
Giải ba 48570 46558 3 3, 0
Giải tư 80352 70133 31806 4 7
79930 48205 31770 93783 5 8, 2
Giải năm 6908 6
Giải sáu 5691 3601 1329 7 0, 0
Giải bảy 317 8 3
Giải tám 02 9 1

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 20-06-2020
Đặc biệt 278297 Đầu Đuôi
0 1, 0
Giải nhất 84810 1 0, 1
Giải nhì 46465 2 3
Giải ba 99663 28057 3 4
Giải tư 14211 99734 14741 4 1, 7, 4, 6
67857 70947 90423 37644 5 7, 7, 9
Giải năm 3359 6 5, 3
Giải sáu 0201 4746 9698 7 7
Giải bảy 877 8
Giải tám 00 9 7, 8

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 17-06-2020
Đặc biệt 693928 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 69604 1 7, 6
Giải nhì 19317 2 8, 5, 1, 8
Giải ba 19816 18644 3
Giải tư 13598 03425 27860 4 4
53473 66482 40897 49674 5 3
Giải năm 7153 6 0
Giải sáu 5221 5274 9576 7 3, 4, 4, 6
Giải bảy 028 8 2, 4
Giải tám 84 9 8, 7

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt 418487 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 24048 1 4, 2, 6
Giải nhì 56452 2 0
Giải ba 65699 48550 3 6
Giải tư 29540 77894 20485 4 8, 0, 3
22814 76712 52043 98485 5 2, 0
Giải năm 2116 6 4
Giải sáu 2636 8364 0520 7 7
Giải bảy 404 8 7, 5, 5
Giải tám 77 9 9, 4

Xổ số Đà Nẵng

Thứ tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt 885385 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 45264 1 8, 0, 8, 4, 0
Giải nhì 43846 2 0, 4
Giải ba 48388 86830 3 0, 6
Giải tư 60036 82518 19293 4 6, 6
84546 27510 56420 82350 5 0
Giải năm 4424 6 4, 1
Giải sáu 8287 7318 7814 7
Giải bảy 610 8 5, 8, 7
Giải tám 61 9 3

Xổ số Đà Nẵng

Thứ bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt 611745 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 47455 1 8, 8
Giải nhì 22564 2 8
Giải ba 80928 16960 3 2
Giải tư 24332 24991 75986 4 5, 9
59366 30694 91250 44349 5 5, 0, 0
Giải năm 5398 6 4, 0, 6, 6
Giải sáu 6218 5918 9097 7
Giải bảy 150 8 6
Giải tám 66 9 1, 4, 8, 7