Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 27-03-2020
Đặc biệt 011453 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 17510 1 0, 9
Giải nhì 90623 2 3, 8, 9, 1
Giải ba 56542 38819 3
Giải tư 01643 63788 57366 4 2, 3, 8
68448 58052 42957 36628 5 3, 2, 7
Giải năm 0860 6 6, 0, 0
Giải sáu 3329 3296 5421 7 3
Giải bảy 873 8 8
Giải tám 60 9 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt 959197 Đầu Đuôi
0 9
Giải nhất 47245 1 0, 1
Giải nhì 88590 2 3
Giải ba 42610 77265 3 3
Giải tư 03011 01849 05433 4 5, 9
79352 88309 89268 81075 5 2
Giải năm 4462 6 5, 8, 2, 1, 1
Giải sáu 6261 1077 9179 7 5, 7, 9
Giải bảy 023 8
Giải tám 61 9 7, 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 13-03-2020
Đặc biệt 594682 Đầu Đuôi
0 5, 8, 4
Giải nhất 19993 1 9, 1
Giải nhì 22185 2
Giải ba 22670 39119 3 0, 7
Giải tư 03698 00178 18305 4 2
64394 95708 25299 91030 5 4
Giải năm 8681 6
Giải sáu 3554 1742 8111 7 0, 8
Giải bảy 504 8 2, 5, 1
Giải tám 37 9 3, 8, 4, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 06-03-2020
Đặc biệt 979886 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 10912 1 2
Giải nhì 56651 2 5, 2, 5
Giải ba 81225 69046 3 3, 1
Giải tư 82259 61333 60776 4 6
33668 76895 87889 05360 5 1, 9
Giải năm 2722 6 8, 0
Giải sáu 6931 9025 0504 7 6
Giải bảy 696 8 6, 9, 3
Giải tám 83 9 5, 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệt 654620 Đầu Đuôi
0 5
Giải nhất 29728 1
Giải nhì 97076 2 0, 8
Giải ba 89696 91365 3 0
Giải tư 72471 88962 63987 4 4, 5
56371 23489 01888 89462 5
Giải năm 9330 6 5, 2, 2
Giải sáu 6475 9071 2005 7 6, 1, 1, 5, 1
Giải bảy 444 8 7, 9, 8
Giải tám 45 9 6

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệt 882650 Đầu Đuôi
0 5, 4
Giải nhất 49605 1 5, 8
Giải nhì 54590 2 4
Giải ba 29624 99515 3 8, 6
Giải tư 82038 33577 78661 4 4
36736 94064 05570 48504 5 0, 8
Giải năm 3292 6 1, 4
Giải sáu 6958 1518 8444 7 7, 0
Giải bảy 883 8 3
Giải tám 91 9 0, 2, 1

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệt 561317 Đầu Đuôi
0 8, 2, 9
Giải nhất 43399 1 7, 9
Giải nhì 21299 2 3
Giải ba 35466 77355 3 8
Giải tư 36368 68908 80902 4
94495 52999 98186 48576 5 5, 6
Giải năm 3323 6 6, 8
Giải sáu 5419 5156 5438 7 6
Giải bảy 290 8 6
Giải tám 09 9 9, 9, 5, 9, 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệt 161425 Đầu Đuôi
0 0
Giải nhất 92115 1 5
Giải nhì 76936 2 5, 8, 4, 0
Giải ba 29600 24248 3 6
Giải tư 22656 94341 72075 4 8, 1, 1
02528 62250 56169 29641 5 6, 0, 8
Giải năm 3894 6 9, 4
Giải sáu 9524 9276 5164 7 5, 6
Giải bảy 020 8
Giải tám 58 9 4

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 31-01-2020
Đặc biệt 465792 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 43168 1 8, 7
Giải nhì 06318 2 8, 8, 0, 1, 9
Giải ba 91736 37099 3 6, 6, 5
Giải tư 45057 00228 10476 4 8
59228 30617 48520 55556 5 7, 6, 3
Giải năm 1553 6 8
Giải sáu 1636 0421 2735 7 6
Giải bảy 829 8
Giải tám 48 9 2, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 24-01-2020
Đặc biệt 086430 Đầu Đuôi
0 1, 9, 3, 9
Giải nhất 13018 1 8
Giải nhì 68380 2
Giải ba 38356 54661 3 0
Giải tư 49241 49190 30701 4 1, 0
22309 93540 50452 24178 5 6, 2
Giải năm 3803 6 1, 3, 3
Giải sáu 2209 0078 7663 7 8, 8
Giải bảy 463 8 0, 5
Giải tám 85 9 0

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 17-01-2020
Đặc biệt 848661 Đầu Đuôi
0 4
Giải nhất 31237 1
Giải nhì 38776 2 4, 1
Giải ba 26724 68568 3 7, 1
Giải tư 34855 43565 18199 4
51979 92804 10268 79358 5 5, 8
Giải năm 0421 6 1, 8, 5, 8, 6
Giải sáu 1066 7531 4892 7 6, 9
Giải bảy 286 8 6
Giải tám 95 9 9, 2, 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 10-01-2020
Đặc biệt 471406 Đầu Đuôi
0 6, 9, 7, 9
Giải nhất 20609 1 5
Giải nhì 19689 2 9
Giải ba 75082 89646 3 1
Giải tư 39215 78664 70144 4 6, 4
43896 11994 52607 99367 5 4
Giải năm 0009 6 4, 7
Giải sáu 3929 5454 2475 7 5
Giải bảy 931 8 9, 2, 3
Giải tám 83 9 6, 4

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 03-01-2020
Đặc biệt 071075 Đầu Đuôi
0 9, 2
Giải nhất 59909 1 4, 2
Giải nhì 40489 2 8, 4
Giải ba 61128 87353 3
Giải tư 91544 27614 79574 4 4
42212 41272 25299 47459 5 3, 9, 6
Giải năm 2356 6
Giải sáu 6877 1002 0124 7 5, 4, 2, 7
Giải bảy 682 8 9, 2
Giải tám 91 9 9, 1

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 27-12-2019
Đặc biệt 479406 Đầu Đuôi
0 6, 3
Giải nhất 54934 1 8, 9
Giải nhì 10588 2
Giải ba 39852 94632 3 4, 2
Giải tư 83981 78870 68884 4
03018 78193 62662 45055 5 2, 5
Giải năm 9103 6 2, 4
Giải sáu 5664 0685 7119 7 0, 2
Giải bảy 880 8 8, 1, 4, 5, 0
Giải tám 72 9 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 20-12-2019
Đặc biệt 266517 Đầu Đuôi
0 9, 5, 2
Giải nhất 80436 1 7, 8, 8
Giải nhì 59330 2 8, 8, 0
Giải ba 43135 38471 3 6, 0, 5, 7, 9
Giải tư 53518 66628 54209 4
39993 60237 83405 41428 5
Giải năm 6002 6
Giải sáu 3918 0799 1420 7 1, 9
Giải bảy 639 8
Giải tám 79 9 3, 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 13-12-2019
Đặc biệt 521199 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 69696 1 9
Giải nhì 23526 2 6, 8
Giải ba 23528 97250 3
Giải tư 18653 95265 33075 4
72660 13671 90419 05666 5 0, 3, 5
Giải năm 3982 6 5, 0, 6, 6
Giải sáu 5794 5055 2082 7 5, 1
Giải bảy 888 8 2, 2, 8
Giải tám 66 9 9, 6, 4

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 06-12-2019
Đặc biệt 272348 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 92422 1 4, 4
Giải nhì 20551 2 2, 4, 1
Giải ba 60624 16045 3 8, 6
Giải tư 39838 22095 90489 4 8, 5, 2, 2, 0
28742 20842 03636 83540 5 1
Giải năm 8088 6
Giải sáu 4114 0487 9421 7 9
Giải bảy 914 8 9, 8, 7
Giải tám 79 9 5

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 29-11-2019
Đặc biệt 614560 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 14232 1 6, 6, 1
Giải nhì 28244 2 0, 2, 9
Giải ba 53477 82953 3 2
Giải tư 57220 26216 70074 4 4
70616 56962 60311 79550 5 3, 0
Giải năm 4322 6 0, 2, 0
Giải sáu 5789 6760 1389 7 7, 4
Giải bảy 687 8 9, 9, 7
Giải tám 29 9

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 22-11-2019
Đặc biệt 299651 Đầu Đuôi
0
Giải nhất 10977 1 8, 2
Giải nhì 50027 2 7, 4
Giải ba 12672 72534 3 4, 7
Giải tư 32437 73280 64751 4
71178 46358 63873 76750 5 1, 1, 8, 0, 4
Giải năm 0954 6
Giải sáu 0924 9487 4318 7 7, 2, 8, 3
Giải bảy 912 8 0, 7
Giải tám 93 9 3

Xổ số Bình Dương

Thứ sáu ngày 15-11-2019
Đặc biệt 721378 Đầu Đuôi
0 0, 0
Giải nhất 42627 1 2, 2, 6
Giải nhì 99833 2 7, 5, 7
Giải ba 28012 20512 3 3, 6, 7
Giải tư 50625 07236 04800 4
12737 14827 51553 29076 5 3, 5
Giải năm 3865 6 5, 6
Giải sáu 4755 3616 3366 7 8, 6, 8
Giải bảy 278 8
Giải tám 00 9